• آخرین بروز رسانی : 1400/03/24

آزمایشگاه

 

مسئول آزمایشگاه: آقای سیف الدین رحیمی

پست الکترونیک:  khoramabadRN@ibto.ir

تلفن: 2-33239971