• آخرین بروز رسانی : 1400/03/24

واحد سپاس (در محل اداره کل)

 

مسئول واحد سپاس و سلولهای بنیادی: سرکار خانم فاطمه علیپور فرد

پست الکترونیک: khoramabadHV@ibto.ir

تلفن: 2-33239971  داخلی 109