• آخرین بروز رسانی : 1400/03/24

دفتر جذب

 

مسئول دفتر جذب: سرکار خانم مریم بهرامی

پست الکترونیک:  khoramabadIT@ibto.ir

تلفن:  2-33239971  داخلی 129