• آخرین بروز رسانی : 1400/03/24

ایمنی و بهداشت

 

مسئول واحد ایمنی و بهداشت: آقای وحید فرجی

پست الکترونیک:  www.blood.lorestan@yahoo.com

تلفن: 2-33239971 داخلی 126