• آخرین بروز رسانی : 1400/03/24

واحد آ فرزیس (در محل اداره کل)

 

مسئول واحد آفرزیس: آقای امیر هادی چگنی

پست الکترونیک: khoramabadQP@ibto.ir

تلفن: 2-33239971 داخلی 116