• آخرین بروز رسانی : 1400/03/24

امور مالی

 

معاونت اداری و مالی: آقای عبدالرضا سپهوند

رئیس مالی: آقای محمدجواد عبدالهی

پست الکترونیک: khoramabadmoaven@ibto.ir

تلفن: 2-33239971 داخلی 119