• آخرین بروز رسانی : 1400/03/24

روابط عمومی

 

مسئول واحد روابط عمومی: سرکار خانم مرضیه امانی

پست الکترونیک: khoramabadpub@ibto.ir

تلفن: 2-33239971 داخلی 132