• آخرین بروز رسانی : 1400/03/24

واحد IT

 

مسئول واحد IT : سرکار خانم مریم بهرامی

پست الکترونیک: khoramabadIT@ibto.ir

تلفن: 2-33239971  داخلی 129