• آخرین بروز رسانی : 1400/03/24

ساختار سازمانی

 

 

ساختار سازمانی اداره کل انتقال خون استان لرستان

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

مدیرکل

دکتر غلامرضا حامدی

33239973-4

رئیس اداره حراست

اسداله دهقان نژاد

33239971-2  داخلی 112

معاونت اداری و مالی

عبدالرضا سپهوند

33239971-2  داخلی 119

معاونت فنی

دکتر جلال الدین حسینی

33239971-2  داخلی 109

رئیس اداره بودجه

اکبر هدایتی

33239971-2  داخلی 103

رئیس اداری و مالی

محمد جواد عبدالهی

33239971-2  داخلی 122

رئیس اداره آفرزیس

امیر هادی چگنی

33239971-2  داخلی 116

رئیس گروه کنترل کیفی

آذین شادابی

33239971-2  داخلی 121

رئیس گروه فرآورده گیری

معصومه روئین

33239971-2  داخلی 125

رئیس آزمایشگاه روتین

سیف الدین رحیمی

33239971-2  داخلی 126

رئیس گروه تضمین کیفیت

منصوره نادری

33239971-2  داخلی 115

رئیس اداره آموزش و پژوهش

فاطمه علیپور فرد

33239971-2  داخلی 132

رئیس اداره اهداکنندگان

مریم رشنو

33239971-2  داخلی 123

مسئول جذب و نگهداری اهداکنندگان

مریم بهرامی

33239971-2  داخلی 129

مسئول روابط عمومی

مرضیه امانی

33239971-2  داخلی 132

مسئول ایمنی و بهداشت

وحید فرجی

33239971-2  داخلی 116

مسئول امو ر اداری و کارگزینی

حبیب اله دریکوند

33239971-2  داخلی 130

مسئول دبیرخانه

فرزانه رحیمی

33239971-2  داخلی 108

مسئول انبار و کارپردازی

اکبر رحیمی

33239971-2  داخلی 114

مسئول تجهیزات پزشکی

حامد دلفان

33239971-2  داخلی 0

رئیس مرکز خونگیری شهرستان بروجرد

علی شجاعی

9-42508808-066

رئیس مرکز خونگیری شهرستان الیگودرز

محمد پولادوند

43326300-066